Vanaf vrijdagavond 19 u tot maandagochtend 7u kan u voor dringende medische zorg beroep doen op de Huisartsenwachtpost Antwerpen-Zuid.

                                U MOET ALTIJD EERST TELEFONEREN : tel 03 376 95 95 tussen  8 en 16u

                                ( van 16u tot 8u 's morgens het gewone nummer: 03 828 09 09 )  

Ook op feestdagen en brugdagen is deze wachtpost beschikbaar !

De wachtpost is gelegen in de Goedentijdstraat 140 te Hoboken . ( terminus tram 10 , hoek St-Bernardsesteenweg - Krijgsbaan ).


http://www.wachtpostzuid.be

Apotheker van wacht : zie :  http://www.apotheek.be