Vanaf vrijdagavond 19 u tot maandagochtend 7u kan u voor dringende medische zorg beroep doen op de Huisartsenwachtpost Antwerpen-Zuid. Hier ook moet u steeds eerst een afspraak maken.


                                U MOET ALTIJD EERST TELEFONEREN : tel 03 828 09 09

                                

Ook op feestdagen en brugdagen is deze wachtpost beschikbaar !

De wachtpost is gelegen in de Goedentijdstraat 140 te Hoboken . ( terminus tram 10 , hoek St-Bernardsesteenweg - Krijgsbaan ).


http://www.wachtpostzuid.be

Apotheker van wacht : zie :  http://www.apotheek.be